Bengkel Pemerkasaan Penyelidikan Dan Inovasi 2015

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 

 

Bengkel telah diadakan pada 16 – 18 Januari 2015 yang disertai oleh Dekan dan Ketua PTj membincangkan  perancangan agenda utama penyelidikan universiti agar ia menjadi penyumbang utama kecemerlangan UTeM.

 

Bengkel dua hari ini antara lain bertujuan memurnikan semula niche setiap bidang penyelidikan seperti dalam Research Focus Area, pemerkasaan pengurusan sumber manusia penyelidikan dan inovasi dan menentukan agenda setiap bidang fokus dan CoE agar kedua-duanya bergerak pada hala tuju yang sama dalam menyokong aktiviti penyelidikan universiti. 

 

Prof. Mohd Jailani bin Mohd Nor telah dijemput sebagai moderator. Manakala Y.Bhg. Prof. Datuk Naib Canselor UTeM telah menutup bengkel pada sesi terakhir.

 

Output bengkel akan dibentangkan kepada pengurusan Universiti. Ia kan diperhalusi satu per satu dalam beberapa perbincangan berasingan agar pelan tindakan seterusnya dapat dilaksanakan mengikut perancangan.