Malaysian Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET) 2014

 

3

 

Persidangan Universiti Teknikal Malaysia di Teknologi & Kejuruteraan atau MUCET dianjurkan bersama oleh Universiti Teknikal Rangkaian yang mengandungi empat (4) buah universiti iaitu Universiti Malaysia Pahang (UMP), Universiti Tun Hussein Onn (UTHM), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) dan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).

More News