BENGKEL MYGRANT


mygrant1

mygrant1

mygrant1

mygrant1

Bengkel MYGRANT telah diadakan pada pada 4 September 2014. Penceramah daripada KPM dijemput untuk menyampaikan taklimat penggunaan sistem MYGRANTS dalam melakukan permohonan dan pemantauan geran. Melalui sistem ini, kesemua geran dipohon dan dinilai secara atas talian sahaja. Sistem ini banyak membantu penjimatan sumber dan masa penyelidik dan pentadbir penyelidikan di IPTA.

Bengkel MYGRANT telah diadakan pada pada 4 September 2014. Penceramah daripada KPM dijemput untuk menyampaikan taklimat penggunaan sistem MYGRANTS dalam melakukan permohonan dan pemantauan geran. Melalui sistem ini, kesemua geran dipohon dan dinilai secara atas talian sahaja. Sistem ini banyak membantu penjimatan sumber dan masa penyelidik dan pentadbir penyelidikan di IPTA.