Visi

VISI
Menjadi Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi yang seiring dan menyokong dengan cekap dan berkesan visi Universiti untuk menjadi Universiti Teknikal Yang Kreatif Dan Inovatif Terkemuka Di Dunia
TEMA PENYELIDIKAN DAN INOVASI
Menerajui Teknologi Terkehadapan
Menerajui pembangunan penyelesaian lestari dan terkini dalam memenuhi keperluan industri dan komuniti di masa hadapan dengan sasaran hasil penyelidikan pada tahun 2020 iaitu;
  1. Penyelidikan teknikal berimpak tinggi
  2. Penerbitan berimpak tinggi
  3. Penghasilan teknik terkini dengan teknologi
  4. Perkomersilan produk inovatif
  5. Menjuarai nic teknikal dan industry
  6. Pemerkasaan TyCoE
  7. Pemilikan syarikat Teknikal dan Insdustri (Ty-Companies)