Penyelidik UTeM Menerima Geran Penyelidikan Industri 2021

Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (CRIM) UTeM ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Penyelidik UTeM yang berikut di atas kejayaan menerima Geran Penyelidikan Industri 2021 bernilai RM10,000.


Prof. Madya Dr. Mohammed Hariri Bin Bakri (FPTT) – Ketua Penyelidik
Dr. Nor Azah Binti Abdul Aziz (FPTT) – Penyelidik Bersama
Ts. Mohd Hakim Bin Abdul Hamid (FTMK) – Penyelidik Bersama

Semoga kejayaan ini memberikan inspirasi kepada para penyelidik yang lain

Connect with

Contact Us

Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia
Phone : +606 - 270 2020
Fax : +606 - 270 6075   
Copyright © 2021 CRIM | Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi