Nurliyana Abd. Mutalib  (FTKEE) Penerima Geran Industri

Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (CRIM) UTeM ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Puan Nurliyana Binti Abd. Mutalib daripada FTKEE di atas kejayaan menerima Geran Penyelidikan Industri 2021 bernilai RM30,000. Tajuk projek ialah “Automated Hardware Checker Program Developer With GUI And Smart Load Board” dengan kerjasama Testhub Sdn. Bhd.

Semoga dengan kejayaan ini akan memberikan inspirasi kepada para penyelidik UTeM.

Connect with

Contact Us

Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia
Phone : +606 - 270 2020
Fax : +606 - 270 6075   
Copyright © 2021 CRIM | Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi