Fungsi Seksyen/Unit

Seksyen Pentadbiran & Kewangan Seksyen Pengurusan Geran & Projek Seksyen MyRA & Pengurusan Data Unit Pemantauan Geran
 • Mengurus Pentadbiran Am CRIM
 • Penyelaras ISO CRIM
 • Pengurusan Risiko CRIM
 • Pengurusan Laporan Tahunan Penyelidikan
 • Pengurusan Stor Pejabat & Stok Alatulis
 • Pengurusan Kewangan
  • Bajet mengurus
  • Pembayaran
  • Panjar Wang Runcit
  • Tabung Amanah
  • Perolehan Lebih RM20K
  • Penilaian Teknikal Perolehan >RM50K
 • Urus setia Tabung Endowmen Penyelidikan
 • Pengurusan Aset dan Inventori CRIM
 • Laman Web/Media Sosial
 • Pengurusan Perolehan Penyelenggaraan
 • Pengurusan MyBrain
 • Pengurusan Research Attachment
 • Bengkel Peringkat Dalaman Berkaitan Dengan Pentadbiran

 • Urusan Geran
  • Penjadualan & Pembukaan Permohonan geran
  • Penilaian geran
 • Semakan pembayaran mengikut pekeliling dan garis panduan setiap geran/pemberi dana
 • Pengurusan Perolehan Geran Penyelidikan (<50K)
 • Pengurusan Garis Panduan Penyelidikan Geran
 • Pengurusan bengkel dan taklimat geran
 • Pengurusan Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti
 • MoU/MoA
 • Double Tax Deduction
 • GRA/ RA/ SRA
 • Bengkel Peringkat Dalaman Yang Berkaitan Dengan Unit
 • Data geran bagi tujuan MyRA
 • Pengesahan data perolehan aset penyelidikan dari geran penyelidikan
 • Postdoctoral
 • Pengurusan data- MyRA , Setara, MyMOHES dan lain-lain
 • Pengurusan sistem URIS
 • Pengurusan MyRA
 • Pengurusan Dana MyRA
 • Penerbitan Artikel Jurnal
 • Pengurusan Insentif Jurnal UTeM
 • Jawatankuasa Data Raya UTeM
 • Penyelaras KPI Pelan Strategik TNCPI
 • Pengurusan Jawatankuasa Anugerah Akademik Universiti (AAU) (Penyelidikan, Kumpulan Khas dan Makalah Jurnal) – Peringkat Teknikal Universiti
 • Urusan Persidangan/ Latihan
 • Bengkel Peringkat Dalaman Yang Berkaitan Dengan Unit
 • Pengurusan tabung amanah berkaitan (S00000)

 • Bertanggunjawab untuk mengumpulkan data prestasi kemajuan geran penyelidikan yang diterima oleh penyelidik. Prestasi kewangan, penerbitan, pelajar, produk, aset dan sebagainya seperti yang dibenarkan di geran penyelidikan akan dilaporkan secara berkala di Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Senat (Penyelidikan & Inovasi).
 • Mendapatkan maklumbalas hasil penyelidikan geran berdasarkan KPI geran seperti penerbitan, harta intelek dan hasil produk daripada penyelidik dalam tempoh tiga (3) atau enam (6) bulan sebelum geran tamat.
 • Mengeluarkan surat amaran kepada ketua penyelidik yang gagal mengemukakan laporan prestasi geran.
 • Menyemak pencapaian output geran serta membuat perbandingan dengan KPI yang telah dinyatakan di dalam kertas cadangan geran.
 • Memastikan penyerahan Laporan Akhir Geran Penyelidikan oleh ketua penyelidik. Laporan Akhir Geran ini termasuk geran lapuk yang tidak dilaksanakan penyerahan laporan akhir geran.
 • Menyediakan input bagi laporan pencapaian geran tamat serta output geran untuk pelaporan di peringkat Universiti

Ikuti Kami

Kata Kunci

Awan Tag

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Kemaskini Terakhir:

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi,
Universiti Teknikal Malaysia Melaka,
Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia
Tel : +606 - 270 2020
Faks : +606 - 270 6075   
0035042
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 1
This Month : 15
This Year : 226
Total Visit : 35042
Hits Today : 799
Total Hits : 477326
Server Time: 22-08-15
Copyright © 2021 CRIM | Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi