Skip to main content

Bengkel Penambahbaikan Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Edisi ke-4.


12 Disember 2022

Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi UTeM ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada ahli senat/ wakil atas sumbang-saran dan kerjasama baik yang diberikan. Bengkel ini telah dirasmikan oleh YBrs. Prof Ir Dr Ghazali Omar, Timbalan Naib Canselor (P&I) dan YBrs Prof Dr Zahriladha Zakaria, Pengarah CRIM selaku moderator.

Semoga edisi terkini dokumen garis panduan yang bakal dihasilkan ini dapat membantu penyelidik secara signifikan dalam melonjakkan lagi aktiviti-aktiviti penyelidikan di UTeM.

“The strength of the Team is each Individual Member, The strength of Each Member is the Team.” – Phil Jackson

#researchforall