Skip to main content

Audit Dalam MyRA 2022 UTeM


10 Mei 2023 | Audit Dalam MyRA 2022 UTeM telah berlangsung seperti berikut:
Sesi 1 – Taklimat Perjalanan Audit Dalam MyRA
Sesi 2 – Semakan Teknikal (peralatan komputer, sistem eMyRA, dan msteam)
Sesi 3 – Audit Dalam MyRA 2022
Sesi 4 – Persediaan Slide Rumusan Hasil Audit
Sesi 5 – Pembentangan Rumusan Hasil Audit oleh Ketua Audit
Seramai 7 Juruaudit yang diketuai Prof Warikh selaku Ketua Audit telah melaksanakan tanggungjawab yang sewajarnya. Manakala itu, seramai 25 Pengurus Data dari pelbagai pejabat telah memberi kerjasama yang amat baik ketika sesi audit tersebut.
Pelaksanaan audit kali ini juga menyaksikan penggunaan kali pertama sepenuhnya sistem Microsoft yang memudahkan proses simpanan dan pengurusan data.
Terima Kasih kepada semua yang terlibat !!!