Skip to main content

Bengkel Penyediaan MyPortfolio Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (CRIM)


Telah diadakan Bengkel Penyediaan Myportfolio untuk Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (CRIM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) pada 6 Mac 2020 iaitu pada hari Jumaat yang bermula dari jam 8.30 pagi hingga 5.00 petang di Bilik Latihan 2, Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi (PPPK)​.