Skip to main content

CONGRATULATION SCHOLAR ! TOP 10 H-INDEX IN SCOPUS 2023


Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (CRIM) merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Pensyarah yang tersenarai Top 10 H-Index In Scopus (Januari – Jun 2023).