Skip to main content

CONGRATULATION SCHOLAR! TOP 10 HIGHLY CITED RESEARCHER (JANUARI – DECEMBER 2023)


Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (CRIM) ingin merakamkan ucapan tahniah kepada penyelidik yang berjaya Top 10 Highly Cited Researcher (H-Index >10) In Scopus dari Januari hingga Disember 2024.