Skip to main content

IKLAN KEKOSONGAN LANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRADUATE RESEARCH ASSISTANT)


Pihak CRIM UTeM dalam proses untuk mendapatkan calon-calon bagi mengisi kekosongan lantikan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) di bawah pembiayaan Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), KPT. Melalui skim ini, GRA yang bakal dilantik berpeluang untuk mengikuti pengajian peringkat pascasiswazah di Universiti Teknikal Malaysia Melaka – UTeM. Calon-calon yang berkelayakan boleh terus menghubungi Ketua Penyelidik bagi projek-projek yang berikut.