Skip to main content

Jerayawara Informatif CRIM – Fakulti Kejuruteraan Elektronik & Kejuruteraan Komputer (FKEKK)


30 November 2022

Sesi Jerayawara Informatif CRIM diteruskan lagi di Fakulti Kejuruteraan Elektronik & Kejuruteraan Komputer (FKEKK). Ini merupakan siri jerayawara kedua selepas Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Pelbagai input yang diterima oleh pihak CRIM berkenaan penerbitan artikel jurnal dan geran penyelidikan padanan daripada staf FKEKK. Jutaan penghargaan dizahirkan kepada semua staf FKEKK yang dapat meluangkan masa mengikut sesi jerayawara kali ini.