Skip to main content

Jerayawara Informatif – Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM)


20 Disember 2022

Sekitar sesi Jerayawara Informatif CRIM di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM). Sesi selama satu jam ini bertujuan untuk berkongsi maklumat berkenaan peranan CRIM UTeM, ekosistem dan strategi penyelidikan & inovasi UTeM kepada para staf akademik di FKM. Turut hadir ke sesi ini ialah YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Fadzli Abdollah, Dekan FKM dan YBrs. Prof. Ts. Dr. Noreffendy Tamaldin, Pengarah Pusat Pembuatan Termaju (AMC).

Jutaan penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Dekan FKM dan staf akademik FKM yang dapat hadir ke sesi jerayawara kali ini.