Skip to main content

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Sesi 2022/2023 diatas inisiatif kunjungan hormat


Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi UTeM ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Sesi 2022/2023 diatas inisiatif kunjungan hormat.

Terdapat beberapa perkara yang telah dibincangkan diantara kedua-dua pihak dalam memacu sinergi agenda kecemerlangan P&I UTeM. Kami menaruh harapan yang amat tinggi kepada generasi muda dalam membentuk negara yang berinovasi.