BULETIN
 
 
 
 
 
 
SOALAN LAZIM
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMEN ISO
 
 
 
 
 
 
BORANG
 
 
 
 
 
 
CENTER OF EXCELLENT (COE)
 
 

MAKLUMAN
 
 
Penerima APC

 
PERKHIDMATAN KERJA
 
 

 
GERAN

 

 
 
 
 
Geran Universiti
 
 
 
Geran Negara
 
 
 
 
Geran Antarabangsa
 
 
OBJEKTIF KUALITI
 

 

PEROLEHAN

 

Perolehan

PIAGAM PELANGGAN

        

BERITA
 
 
 

 

 

Utem Bangunkan Adms Perangi Pembiakan Nyamuk Aedes 

 

Universiti Teknikal Melaka (UTeM) terus mengukuhkan nama dalam pembangunan produk inovasi dengan menghasilkan Sistem Pemantauan Denggi Udara (ADMS). ADMS yang beroperasi menggunakan teknologi hijau dan mesra pengguna dibangunkan bagi memudahkan operasi penghapusan kawasan pembiakan nyamuk Aedes…..

 

                                                                                                                                              Seterusnya...           

 
Makluman Pembukaan Permohonan Dana Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Fasa 1 Tahun 2020
 

Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuka permohonan Dana Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 2020 kepada kakitangan akademik di Universiti Awam dan Universiti Swasta mulai 6 Januari 2020. Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara atas talian menggunakan MyGRANTS (Malaysia Greater Research Network System) yang boleh diakses seperti di pautan https://mygrants.gov.my...........

 

Seterusnya...
 
 
Tabung Endowment Penyelidikan
 
Tabung Endowment Penyelidikan (K11006) telah ditubuhkan bagi mengumpul dana serta memberi peluang kepada syarikat korporat, agensi luar, orang ramai, individu, alumni termasuk staf UTeM untuk menghulurkan sumbangan dengan objektif merancakkan lagi aktiviti kesarjanaan ilmu di UTeM.
 
 
Seterusnya..


 

 

ACARA
 
 
 
Taklimat Penilaian dan Penilaian FRGS Fasa 1/2020 
 
Taklimat Penilaian dan Penilaian FRGS fasa 1/2020 peringkat UTeM (CRIM) di Bilik Latihan 2, Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi (PPPK), UTeM yang melibatkan penilai-penilai lantikan dalaman peringkat UteM. Tujuan sesi ini diadakan adalah untuk membantu penilai.......
 
 
Penilaian Permohonan TRGS-CONCEPT PAPER & LRGS-CONCEPT  PAPER Fasa 1/2020 
 
Sesi penilaian di peringkat IPT ini telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama CRIM  pada 18 Februari 2020 setelah tarikh permohonan di CRIM tutup iaitu pada 10 Februari 2020.....
 
 
Bengkel Penyediaan Myportfolio Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (CRIM)
 
Telah diadakan Bengkel Penyediaan Myportfolio untuk Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (CRIM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) pada 6 Mac 2020 iaitu pada hari...
 
                                                                                                                               Seterusnya