Geran Antarabangsa

 

Tafsiran khusus geran penyelidikan adalah lebih menjurus kepada definisi geran penyelidikan mengikut parameter penting dalam pengurusan projek penyelidikan di setiap IPT. Tafsiran adalah merujuk kepada Dokumen Glosari MyRA pindaan 2017 serta amalan efektif Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, UTeM.

 

Punca Dana Tafsiran Kod
Pihak Antarabangsa - Tafsiran geran yang dianugerahkan kepada ketua penyelidikan bagi menjalankan sesebuah projek penyelidikan

- Dana kewangan sepenuhnya daripada pihak antarabangsa
AXXXXX