Geran Negara

 

Tafsiran khusus geran penyelidikan adalah lebih menjurus kepada definisi geran penyelidikan mengikut parameter penting dalam pengurusan projek penyelidikan di setiap IPT. Tafsiran adalah merujuk kepada Dokumen Glosari MyRA pindaan 2017 serta amalan efektif Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, UTEM.