Kata Aluan Daripada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

 

kata

Profesor Dr Zulkifilie Bin Ibrahim

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

 

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana diberikan kesempatan untuk saya memberikan kata aluan di dalam laman web ini. Terima kasih dan tahniah diucapkan atas daya usaha yang dilakukan sejajar dengan perubahan dan perkembangan terkini Universiti.

Saya berharap laman web ini menjadi salah satu wadah atau pun platform untuk menghubungkan seluruh warga Universiti dan juga menjadi media penyalur maklumat yang berkesan kepada orang ramai untuk mengikuti dan melihat sendiri perkembangan aktiviti penyelidikan dan inovasi bermula daripada aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan (Research, Development & Commercialization) hasil penyelidikan.

Sesungguhnya dengan adanya laman web ini, Universiti telah melangkah setapak kehadapan untuk terus bersaing dan berjuang bersama-sama dalam arus teknologi maklumat ini. Kepentingan laman ini tidak dapat disangkal kerana ia merupakan salah satu medium komunikasi masa kini. Sehubungan dengan itu, kewujudannya diharap menjadi pemangkin kepada peningkatan warga Universiti khususnya untuk maklumat-maklumat yang berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi. Bagi menjayakan dan menguruskan hal ehwal berkaitan penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (CRIM) telah ditubuhkan seiringan dengan Pusat Pengkomersilan.

Akhir kalam, saya mengalu-alukan kepada semua warga UTeM memberi sebarang maklumbalas kepada kami supaya laman web ini akan lebih interaktif dan berinformasi.

Sekian, wassalam

 

Terima kasih

Lebih lanjut mengenai TNCPI : Klik Sini

 

 

Kata Aluan daripada Pengarah CRIM

 

Prof-Marizan

Profesor Ir Dr Marizan Bin Sulaiman

Pengarah Pusat Penyelidikan & Inovasi

 

Assalaamu'alaikum wbt. dan Salam sejahtera

Hari ini dunia telah menerima di mana universiti adalah tempat di mana penyeidik boleh bebas untuk menemui pengetahuan terkini dan inovasi untuk penciptaan kekayaan. Kemahiran akademik di universiti seharusnya selaras dengan aktiviti penyelidikan dan ia akan memberi kesan kepada pertumbuhan dalam pengajaran dan pembelajaran.

 

Seorang penyelidik yang berjaya dapat diukur melalui penyelidikan impak yang tinggi serta termasuk semua produk penyelidikan inovatif, penerbitan, penghargaan dan pengiktirafan di negara dan antarabangsa. Mengendalikan penyelidikan dan mengurus penyelidikan adalah dua tugas yang berbeza dan mencabar. Menyedari isu ini, UTeM menerusi Pusat Pengurusan Inovasi Penyelidikan telah berusaha, dedikasi dan semangat dalam menyediakan geran untuk penyelidik cemerlang dalam penyelidikan. Enam daripada Pusat Kecemerlangan (COE) ditubuhkan untuk meningkatkan budaya penyelidikan UTEM dengan memberi tumpuan kepada bidang penyelidikan universiti - Pengilangan dan Pengkomputeran Mampan.

 

Pelbagai aspek bagi maklumat pengurusan penyelidikan dituntut oleh penyelidik untuk menjadi penunjuk CRIM untuk sentiasa menjadi perintis, pantas dan cekap dalam meneroka dan menyebarkan maklumat penyelidikan terkini kepada semua penyelidik. Kami percaya bahawa keikhlasan dalam mencapai kecemerlangan dalam penyelidikan telah menggalakkan dan memberi kuasa kepada kami untuk melayani semua penyelidik dari setiap aspek penyelidikan kami. Bagi semua penyelidik, ia tidak akan melepaskan peluang untuk memenangi semua pelet emas dan menjadi kreatif dan inovatif dalam menghasilkan dan memperluaskan luas pengetahuan. Kejayaan sebenar hanya akan menjadi milik kita dengan membuat perubahan yang berkesan dalam pengurusan penyelidikan.