q1
q2
 
 
Menjadi salah satu Universiti Teknikal inovasi dan berdaya cipta utama.

Mengetuai dalam pembangunan penyelesaian mampan dan dengan teknologi terbaru untuk keperluan masa depan industri dan masyarakat dengan keputusan diingini dalam berikutan 2020:

1) Tinggi penyelidikan impak teknikal
2) Kesan penerbitan tinggi
3) Teknologi baru semulajadi
4) Nama baik TyCOE