Skip to main content

MUCET 2023


Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh ke MUCET 2023 telah dilanjutkan sehingga 31 JULAI 2023.
Tema Persidangan : “Leading Towards Sustainable Technology and Transportation”
TARIKH PENTING
Penyerahan Kertas Penuh : 31 Julai 2023
Notis Penerimaan : 15 Ogos 2023
Pembayaran dan Pendaftaran : 15 September 2023
Pautan untuk Penghantaran Kertas Kerja Penuh
Sila layari laman web MUCET 2023 untuk maklumat lanjut