Skip to main content

Sekitar Bengkel Pembangunan Dashboard MyRA, Sesi I


20 Februari 2023
Sekitar Bengkel Pembangunan Dashboard MyRA, Sesi I. Pemetaan Glosari Masterlist MyRA dengan Sistem-Sistem Universiti kearah Pendigitalan Ekosistem Penyelidikan & Inovasi UTeM.

Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi UTeM (CRIM) ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada Pengurus-Pengurus Data dari Pejabat Pendaftar (BSM, HRD dan BPA), Perpustakaan Laman Hikmah, Pusat Pengajian Siswazah, Pusat Pengkomersilan CIC dan Zon Kewangan Penyelidikan Pejabat Bendahari atas komitmen dan kerjasama.

Setinggi penghargaan juga kepada team PADTRIOT serta PPPK yang terdiri dari Pembangun Sistem SMSM, SMPS, SMP dan URIS atas bantuan, sokongan dan nasihat teknikal Sistem Universiti.