Skip to main content

PERMOHONAN DANA MyIS KOMUNITI


MyIS Komuniti merupakan salah satu program pendanaan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), manakala Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) merupakan agensi pelaksana bagi inisiatif ini.
Permohonan Dana MyIS Komuniti akan dibuka mulai 2 Januari 2024 sehingga 1 Mac 2024.
Sila layari www.yim.my untuk maklumat lanjut.