Skip to main content

Piagam Pelanggan CRIM

  1. Memaklumkan pemilikan geran secara rasmi kepada penyelidik beserta arahan melengkapkan data projek penyelidikan dalam tempoh 15 hari bekerja selepas mendapat kelulusan geran projek penyelidikan.  

  1. Memaklumkan keputusan permohonan untuk menghadiri seminar/persidangan/bengkel dalam tempoh 20 hari selepas permohonan disokong oleh Dekan/Ketua PTJ.

  1. Memaklumkan keputusan permohonan untuk menerbitkan artikel jurnal dalam tempoh 10 hari selepas permohonan diterima di pejabat CRIM.