Skip to main content

Sekitar kursus Pemantapan Panel Penilai Dalaman FRGS 2023


Sekitar kursus Pemantapan Panel Penilai Dalaman FRGS 2023 yang telah disampaikan oleh YBrs. Prof. Dr. Che Hassan bin Che Haron, Panel JK Penilaian Dana Penyelidikan KPT.

Semoga kursus ini membantu para panel penilai agar dapat melaksanakan penilaian secara objektif, penuh kebijaksanaan serta mengikut Garis Panduan Dana Skim FRGS 2023.

Dengan itu, Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi UTeM ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada Prof Che Hassan serta semua panel dalaman yang menjayakan kursus ini.