Skip to main content

Sesi Jerayawara Informatif – FTKEE, FTKMP, FPTT


21 Disember 2022

Sesi Jerayawara Informatif CRIM yang ketujuh telah diadakan pada hari ini di Dewan Seminar FTKEE, Kampus Teknologi UTeM. Sesi kali ini melibatkan penyertaan staf dari 3 fakulti iaitu Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan (FTKMP), Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FTKEE) dan Fakulti Pengurusan Teknologi & Teknousahawanan (FPTT).

Jutaan penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada semua staf dari FTKMP, FTKEE dan FPTT yang dapat meluangkan masa mengikuti sesi jerayawara kali ini. Sesi jerayawara seterusnya akan diadakan di Pusat Pembelajaran Bahasa (PPB) pada 22 Disember 2022.