Skip to main content
15 MEI 2023 | Sesi Pembentangan Hasil Audit MyRA 2022 dihadapan Y.Bhg. TNCPI telah berlangsung dengan kehadiran pasukan Juruaudit dan Pengurus Data.
Pembentangan dilakukan oleh Ketua Audit Dalam MyRA UTeM (Prof Warikh) yang dilantik oleh KPT.
Terima Kasih Warga UTeM !!!
-Sekretariat MyRA UTeM-