Skip to main content

Sesi Penilaian Pembentangan Projek di bawah Dana Padanan Industri MTUN-KPT


14 November 2022

Sekitar sesi penilaian bagi pembentangan projek di bawah Dana Padanan Industri MTUN-KPT yang telah berlangsung di RMC UTHM. Panel UTeM telah diwakili oleh Prof. Ts. Dr. Faaizah Shahbodin (Ketua Panel), Prof. Madya Ts. Dr. Tee Boon Tuan (Timbalan Pengarah CRIM), Prof. Madya. Dr. Mohd Juzaila Abd Latif dan Ir. Dr. Anuar Mohamed Kassim. Panel UTeM turut diiringi oleh En. Azman Mat Aris (Penolong Pendaftar Kanan CRIM) dan En. Mohd Khairy Ismail (Pegawai Penyelidik CRIM). Sesi penilaian dimulai dengan taklimat ringkas bersama Prof. Dr. Mohd Shahir Shamsir, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) UTHM dan Prof. Dr. Nafarizal Nayan, Pengarah RMC UTHM. Sebanyak 10 projek telah dibentangkan oleh Ketua Penyelidik dari UTHM.

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak RMC UTHM dan ketua-ketua penyelidik yang terlibat di atas komitmen dan kerjasama yang diberikan sepanjang berlangsungnya sesi penilaian.

#MTUNterusmaju