Skip to main content

TAHNIAH KEPADA PENYELIDIK DI ATAS KEJAYAAN MENERIMA GERAN ANTARABANGSA 2023 DENGAN UNIVERSITAS SEMARANG, INDONESIA


Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi UTeM ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi Tahniah kepada Penyelidik yang berikut di atas kejayaan menerima Geran Penyelidikan Antarabangsa 2023 dengan Universitas Semarang, Indonesia bernilai RM46,000:
Prof. Madya Ts. Dr. Mohammed Hariri Bin Bakri – Ketua Projek (FPTT)
Prof. Madya Dr. Samer Ali Hussein Al-Shami (IPTK)
Ts. Dr. Nurulizwa Binti Abdul Rashid (FPTT)
Dr. Mohamad Idham Bin Md Razak (UiTM)
Prof. Dr. Ir. Kesi Widjajanti (Universitas Semarang)
Evi Kusumaningtiyas Sugiyanto (Universitas Semarang)

Tajuk Projek:
Building Path Strategic Toward Sustainability Performance Based on Pro Green Product Innovation and Green Entrepreneurial Orientation

Syabas & Tahniah.
#menjajaruniversitimelonjakkehadapan
#penyelidikanuntuksemua
#penyelidikmadani

Ikhlas daripada,
Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi UTeM
Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi – UTeM
Universiti Teknikal Malaysia Melaka – UTeM