Skip to main content

UTeM jalin kerjasama strategik bersama universiti terbaik Yaman


Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) menjalin kerjasama strategik bersama salah sebuah universiti terbaik Yaman, Universiti Hadhramout (HU) menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) baru-baru ini.

Pada majlis pemeteraian MoU tersebut UTeM diwakili oleh Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi, Prof Ir Dr Ghazali Omar dan HU pula diwakili presidennya, Prof. Dr. Mohammed Saeed Khanbash.

UTeM dan HU turut akan menjayakan tiga program berimpak lagi yang mana merangkumi program Pasca Kedoktoran, geran padanan antarabangsa serta penerbitan bersama.

Presiden HU, Dr Mohammed Saeed merakamkan penghargaan kepada pihak UTeM atas kesudian dan komited untuk bersama menjayakan kerjasama berimpak ini.