Work Services


BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN PENYELIDIKAN

Seksyen Data & Perkhidmatan

 • Pengurusan Data
 • Pengurusan system URIS
 • Pengurusan MyRA
 • Pengurusan Penawaran Geran (Dana MyRA)
 • Penerbitan artikel jurnal
 • Pengurusan insentif jurnal UTeM
 • Mou dan MoA
 • Jawatankuasa Data Raya UTeM
 • Penyelaras KPI Tema 2
 • Jawatankuasa Anugerah Akademik Universiti (AAU)
 • Urusan Persidangan / Latihan

Seksyen Pengurusan Geran & Projek

 • Urusan Geran
 • Pemantauan Projek
 • Urus tadbir GRA/RA/SRA
 • Urusan pelaporan hasil geran
 • Semakan pembayaran mengikut pekeliling dan garis panduan setiap geran / pemberi dana
 • Penyediaan laporan perbelanjaan penyelidikan (geran) secara bulanan
 • Penyediaan kertas kerja kewangan bagi keperluan penyelidikan
 • Pengurusan Post Doktoral UTeM
 • Pengurusan perolehan < RM20K – Geran Penyelidikan

Seksyen Pentadbiran & Kewangan

 • Mengurus pentadbiran am
 • Urus Setia Mesyuarat Exco Pentadbiran CRIM
 • Pengurusan pegawai penyelidik Q41 UTeM
 • Pengurusan ISO CRIM
 • Pengurusan Risiko
 • Pengurusan laporan tahunan penyelidikan
 • Pengurusan stor pejabat & stok alatulis
 • Pengurusan bajet mengurus
 • Pengurusan 20 tabung amanah penyelidikan
 • Urus Setia Tabung Endownment Penyelidikan UTeM
 • Pengurusan aset dan inventori
 • Laman web dan media baru
 • Pengurusan pembayaran
 • Pengurusan pembayaran
 • Pengurusan perolehan < RM20K – Belanja Mengurus
 • Penjanaan Pendapatan CRIM
 • Panjar wang runcit (PWR)

Unit Jurnal & Persidangan

 • Urus setia pengurusan jurnal UTeM (9 jurnal)
 • Urus setia jawatankuasa persidangan UTeM

BAHAGIAN KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN

Seksyen CoE

 • Merancang aktiviti kecemerlangan penyelidikan
 • Pengurusan CoE
 • Pengurusan website CoE

Connect with

Contact Us

Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia
Phone : +606 - 270 2020
Fax : +606 - 270 6075   
Copyright © 2021 CRIM | Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi