Skip to main content
 • IKLAN KEKOSONGAN LANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRADUATE RESEARCH ASSISTANT)

 • HEBAHAN PEMBUKAAN GERAN MYLAB FASA 1/2023

 • “Think quality: Do it right the first time”

 • RUANG KERJA CRIM BERWAJAH BAHARU

 • Ucapan Setinggi-tinggi Tahniah Kepada Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Dan Anugerah Jasa Bakti

 • TAHNIAH!!! KEPADA PENYELIDIK YANG TELAH BERJAYA MENERBITKAN PENERBITAN ARTIKEL JURNAL BERIMPAK Q1 DAN Q2 DI WOS (JANUARI – JUN 2023) 👍

 • Tahniah dan Selamat Datang kepada YBrs. Prof. Ts. Dr. Noreffendy Bin Tamaldin

 • Perjumpaan Sekretariat Japan International Cooperation Agency (JICA) bersama pihak CRIM UTeM

 • CONGRATULATION SCHOLAR ! TOP 10 H-INDEX IN SCOPUS 2023

  Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (CRIM) merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Pensyarah yang tersenarai Top 10 H-Index In Scopus (Januari – Jun 2023).

 • Tawaran Geran Penyelidikan Industri

  Pihak UTeM telah membuka tawaran geran penyelidikan industri ini sepanjang tahun bagi mana mana penyelidik dan rakan kolaborasi yang ingin menjalankan projek penyelidikan.

 • Tawaran Geran Penyelidikan Antarabangsa

  Pihak UTeM telah membuka tawaran geran penyelidikan antarabangsa ini sepanjang tahun bagi mana mana penyelidik dan rakan kolaborasi peringkat antarabangsa yang ingin menjalankan projek penyelidikan. 

 • Inisiatif Pemotongan Cukai Dua Kali dan Manfaat Kepada Industri

  Industri boleh mendapatkan manfaat pemotongan cukai 2 kali bagi setiap geran penyelidikan yang disalurkan kepada universiti.

  CodePen – Cards