Skip to main content

Tag: iklan

Iklan Kekosongan Lantikan Pembantu Penyelidik Siswazah (Graduate Research Assistant)

IKLAN KEKOSONGAN LANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRADUATE RESEARCH ASSISTANT)


BACK

Pihak CRIM UTeM dalam proses untuk mendapatkan calon-calon bagi mengisi kekosongan lantikan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) di bawah pembiayaan Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), KPT. Melalui skim ini, GRA yang bakal dilantik berpeluang untuk mengikuti pengajian peringkat pascasiswazah di Universiti Teknikal Malaysia Melaka – UTeM. Calon-calon yang berkelayakan boleh terus menghubungi Ketua Penyelidik bagi projek-projek yang berikut.

Continue reading

Permohonan Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) bagi Fasa 1 Tahun 2022

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah membuka permohonan Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) bagi Fasa 1 Tahun 2022 kepada kakitangan akademik di Universiti Awam dan Universiti Swasta (termasuk Kolej Universiti Swasta) mulai 20 Disember 2021.

Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara atas talian menggunakan MyGRANTS (Malaysia Greater Research Network System) yang boleh diakses seperti di pautan https://mygrants.gov.my. Maklumat lanjut berkenaan permohonan Skim Geran FRGS dan PRGS telah diemelkan kepada semua staf akademik UTeM.

  • 1
  • 2