Skip to main content

Etika Penyelidikan

  • ETIKA PENYELIDIKAN

Tanda cemerlang dalam penyelidikan ialah komitmen penyelidik terhadap piawaian etika dalam penyelidikan dan penjanaan pengetahuan. Semua penyelidikan tertakluk kepada pertimbangan etika berkaitan objektif, kaedah, penggunaan data dan pemilikan, agensi pembiayaan, penerbitan dan IPR.

Seorang penyelidik bertanggungjawab ke atas tindakannya dalam penyelidikan serta tindak balasnya terhadap tindakan penyelidik lain. Ini terpakai kepada setiap aspek penyelidikan, termasuk memohon geran, bereksperimen dengan reka bentuk, dan menjana serta menganalisis data, bersama-sama dengan hasil penerbitan dan sebarang aspek yang berkaitan dengan IPR.

  • JAWATANKUASA ETIKA PENYELIDIKAN UNIVERSITI

Jawatankuasa Etika Penyelidikan UTeM menyemak kajian yang dicadangkan dengan peserta manusia atau haiwan untuk memastikan bahawa mereka mematuhi garis panduan etika yang diterima di peringkat antarabangsa dan tempatan, memantau kajian sebaik sahaja ia bermula dan, jika relevan, mengambil bahagian dalam tindakan susulan dan pengawasan selepas tamat penyelidikan. Jawatankuasa mempunyai kuasa untuk meluluskan, menolak atau menghentikan kajian, atau menuntut pengubahsuaian kepada protokol penyelidikan. Mereka juga mungkin melaksanakan fungsi lain, seperti menetapkan polisi atau menawarkan pendapat tentang isu etika yang berterusan dalam penyelidikan.

UTeM telah membentuk Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti. Jawatankuasa ini dilantik oleh DVCRI dan terdiri daripada yang berikut:
a) Pengarah CRIM;
b) Timbalan Pengarah CRIM;
c) Doktor Perubatan dari Pusat Kesihatan UTeM;
d) Pengarah KPKA
e) Pegawai Kaunseling UTeM
f) Wakil dari Pejabat Penasihat Undang-undang;
g) Dekan PPS
h) Pengarah Pusat Islam;
i) Panel pakar yang dijemput (1 atau 2)